Miluše Juříčková

Translates from Norwegian into Czech

Associate Professor at Masaryk University
lives in Brno, Czech Republic
translations from Norwegian to Czech
fiction and nonfiction

Translated by Miluše Juříčková

Thorvald Steen : Det hvite badehuset , Stejné nebe jiný horizont, 2020, Miroslav Klepáček - Sursum

Helga Flatland, Helga Flatlandová : Bli hvis du kan. Dra hvis du må. , Když můžeš, zůstaň. Když musíš, odjeď, 2015, Doplněk

Magne Skjæraasen : Lege for livet. Leo Eitinger – medmenneske , Lékař pro život. Příběh Lea Eitingera, 2012, Doplněk

Hanne Ørstavik, Hanne Ørstaviková : Like sant som jeg er virkelig , Ve skutečnosti, 2007, Doplněk