Gustaf Berglund

Translates from Norwegian into Swedish

Tillsammans med min fru Solveig Halvorsen Kåven har jag översatt ett tjugotal böcker. Huvudsakligen har det rört sig om facklitteratur inom psykologi och angränsande ämnen. Vår första romanöversättning publicerades i april 2018 på förlaget Trolltrumma.
Under flera år var jag verksam i redaktionen för den nordiska familjeterapitidskriften Fokus på familien, som utges av Universitetsforlaget i Oslo.

Translated by Gustaf Berglund

Tom Eide & Einar Aadland : Etikkhåndboka , Etikhandboken för socialt arbete , 2021, Liber AB – Co‑translator: Solveig Halvorsen Kåven

Anne-Marie Aubert & Inger Marie Bakke : Å utvikle relasjonskompetanse , Att utveckla relationskompetens , 2020, Studentlitteratur – Co‑translator: Solveig Halvorsen Kåven

Hilde Eide & Tom Eide : Kommunikasjon i relasjoner , Omvårdnadsorienterad kommunikation , 2019, Studentlitteratur – Co‑translator: Solveig Halvorsen Kåven

Carl Frode Tiller : Bipersonar , Bipersoner , 2018, Trolltrumma – Co‑translator: Solveig Halvorsen Kåven

Jan Reidar Stiegler : Emosjonsfokusert terapi , Emotionsfokuserad terapi , 2016, Studentlitteratur – Co‑translator: Solveig Halvorsen Kåven

Astrid Johnsen & Vigdis Wie Torsteinsson : Lærebok i familieterapi , Lärobok i familjeterapi , 2015, Studentlitteratur – Co‑translator: Solveig Halvorsen Kåven