Alyona Darskaja

Translates from Norwegian into Russian

Translated by Alyona Darskaja

Gro Dahle, Гру Дале : Håret til Mamma, Мамины волосы, 2022, Поляндрия

Jan Kjærstad, Ян Хьярстад : Tegn til kjærlighet, Знаки любви, 2022, Городец