Öyvind Vågen

Translates from Norwegian into Swedish

Translated by Öyvind Vågen

Oddbjørn By : Bedre hukommelse: Best of Memo, Bättre Minne, 2018, Olden Forlag

Jonas Forsang & Gundhild Stordalen : Den store bildet, Den stora bilden, 2018, Mondial

Jonas Forsang & Petter Northug, Forsang, Jonas & Northug, Petter : Min historie, Självbiografi, 2018, Mondial

Sigmund Karterud : Manual for mentaliseringsbasert gruppterapi (MBT-G)/Mentalization-based group therapy (MBT-G), Mentaliseringsbaserad gruppterapi, 2017, Studentlitteratur

Kari Ingstad : Sosiologi i sykepleie og helsearbeid, Sociologi för sjuksköterskor, 2015, Studentlitteratur AB

Sidsel Tveiten : Veiledning – mer en ord …, Yrkesmässig handledning mer än ord, 2014, Studentlitteratur AB

Hakon Moslet : Trbngr: sagaen om denimfolket, Turbonegro. Droger, deathpunk & denim, 2011, BTM Books