Barbara J. Haveland

Translates from Norwegian into English

Translates fiction, poetry and drama from Norwegian and Danish to English. Has translated works by Henrik Ibsen, Jan Kjærstad, Øystein Lønn, Linn Ullmann and Carl Frode Tiller, among others.

Translated by Barbara J. Haveland

Selected titles

Forforeren (The Seducer), Arcadia Books, London, 2003
Erobreren (The Conqueror), Arcadia Books, London, 2007
Oppdageren (The Discoverer), Arcadia Books, London, 2009

Oystein Lønn
Maren Gripes Nødvendige Ritualer (The Necessary Rituals of Maren Gripe), Flamingo, London, 2001
Ifølge Sofia (According to Sofia), Maia Press, London, 2009

Linn Ullmann
Når jeg er hos deg (Stella Descending), Knopf, New York, 2003
Nåde (Grace), Knopf, New York, 2006
Det dyrebare (The Cold Song), Other Press, New York, 2014

Carl Frode Tiller
Innsirkling (Encircling), Sort of Books, London, 2015
Innsirkling 2 (Encircling 2), Sort of Books, London, 2017

Henrik Ibsen
Bygmester Solness (The Master Builder), Penguin Books, London, 2014
Et dukkehjem (A Doll's House), Centre for Ibsen Studies, Oslo, 2010
Lille Eyolf (Little Eyolf), Penguin Books, London, 2014