Anar Rahimov

Translates from Norwegian into Azerbaijani

I was born in 1984 in Baku, Azerbaijan.
Graduated from University of Languages in Baku. Had masters degree between 2005-2007 on English literature and philology.

Studied Scandinavian studies, Norwegian language and literature in University of Oslo between 2011-2013.

Currently translating from Norwegian and Danish into Azerbaijani.

Have so far translated 5 books.

Translated by Anar Rahimov

Dag Solstad/ Daq Sulstad: Genanse og verdighet/ Həya və Dəyər/ Alatoran-2017
Dag Solstad/ Daq Sulstad: Ellevte roman, bok atten/ On səkkizinci roman, on birinci otaq/ Alatoran-2017
Roy Jacobsen/ Roy Yakobsen: De usynlige/ Görünməzlər/ Qanun- 2017
Anne C. Vestly: Åtte små to store og en lastebil/ Ata, ana, yük maşını və səkkiz uşaq/ Qanun-2016